Thursday, 14 August 2008

有关大马无人机在国会的询问

从沙登国会议员张念群网页转载 -

SOALAN: YB Puan Teo Nie Ching [Serdang] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan keadaan terkini dan kos tiga buah ARV Eagle yang dibangun oleh CTRM dan digunakan oleh TUDM. Adakah projek ini telah terbengkalai dan kerajaan telah mengalami berapa kerugian?JAWAPAN daripada Menteri:


Tuan Yang Dipertua,
Untuk makluman Yang Berhormat, kos pembinaan bagi ketiga-tiga pesawat ARV Eagle adalah sebanyak RM47.6 juta termasuk kerja-kerja pembuatan badan dan pembekalan pesawat yang melibatkan peralatan kawalan tanpa juruterbang, stesen kawalan darat (Ground Control Station), stesen penerimaan terasing (Remote Receiving Station), video kamera serta pentauliahan pesawat bagi keupayaan sistem pengawasan udara tanpa juruterbang. Pesawat Eagle ARV ini merupakan produk prototype oleh CTRM yang dibuat khusus bagi tujuan kajian dan pembangunan (R&D) serta telah diserahkan kepada Kerajaan secara berperingkat mulai Ogos 2001 sehingga Julai 2002.

Ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan keupayaan syarikat-syarikat tempatan dalam menerokai bidang pembuatan dan pembangunan pesawat ARV.

整个计划4700万马币。包括三架机身制造,控制系统,地面控制中心,遥控和摄影机。

可惜的我们并不知道每一个项目的花费。
另外,这个花费还有没有包括研发费用?
如果没有包括研发费用的话,
整个计划仅仅三架飞机和这些设备是非常的贵。

No comments: